The Lang Son cherry blossom festival is an annual highlighted cultural and tourism new year event of the Lang Son province. This event aims to honor, preserve, and promote the value of the cherry blossom trees through various events. Tourists will be able to enjoy a borderland festival full of blossom shades, art performances, amazing tours, shopping activities, and rich local cuisines. A unique festival in spring awaits tourists.

OPENING CEREMONY

THE EVENT
IS HAPPENING

The Lang Son cherry blossom festival 2023 includes many interesting activities divided into different topics, including cherry blossom tree exhibitions, traditional arts performances, the "Doanh tran Ky Hoa" fair, a Lang Son tour, a drawing contest, a book exhibition, and "Pink Day."

More than 1500 different species of cherry blossom flower pots will be combined with the art of placement to create many stunning check-in spots for the tourists to take beautiful photos. Tourists also get to enjoy the beautiful and special cherry blossom trees from the gardens in Lang Son at the exhibition area of the “Most beautiful cherry blossom tree” competition.

The tourists will embark on a journey of exploration, exploring the unique local dishes along with the amazing plants and flowers. The tourists can easily find meaningful gifts that carry the meaning of luck, fortune, or a borderland specialty.

EXPERIENCE CUISINES
EXPERIENCE CUISINES
EXPERIENCE CUISINES
CHERRY BLOSSOM SPECIES
ONLY APPEARED IN LANG SON
RARE SPECIES OF LANG SON'S
TET PLANT
SOUVENIRS
CHERRY BLOSSOM SPECIES
ONLY APPEARED IN LANG SON

The performances of dancing cat lions, Then, Sli… takes place along with the festival and will introduce tourists to the unique artistic culture of the marvelous Lang Son.

A "pink day" for Lang Son’s youngsters includes artistic activities with the message of bidding farewell to the old year and welcoming a new year with youth full of vibrant vitality.

The cherry blossom drawing contest and the spring book exhibition are the unique features of the festival. The fantastic book exhibition area with books decorated with cherry blossom flowers creates a stunning check-in spot. The drawing contest will provide tourists with new points of view about Lang Son through the eyes of children.


The Dancing fountain is the combination of the nozzle system to the rhythm of the music with the laser light and charming music tunes. The first and largest Dancing Fountain of the Lang Son city takes place weekly on Friday, Saturday and Sunday, from 18:00 - 22:00 P.M.

(The expected schedule may experience some changes due to objective causes)

GLOSBE MOUNT JAN/2023 FEB/2023 LOCATION
DATE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LUNAR
CALENDAR
MONNT THÁNG CHẠP THÁNG GIÊNG
DATE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
DECORATIVE
AND
CHERRY
BLOSSOM
SIGHT
SEEING
ACTIVITIES
CHERRY BLOSSOM
SIGHT-SEEING
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
TẠO ĐIỂM CHECK IN
ẤN TƯỢNG
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
TRƯNG BÀY ĐÀO VÀ
TRANG TRÍ ĐƯỜNG PHỐ
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
HỘI HOA ĐÀO
CHẤM CHUNG KẾT
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
DƯƠNG
LỊCH
THÁNG THÁNG 01/2023 THÁNG 02/2023 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
NGÀY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ÂM
LỊCH
THÁNG THÁNG CHẠP THÁNG GIÊNG
NGÀY 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
HOẠT
ĐỘNG
TRÌNH DIỄN
NGHỆ
THUẬT
LỄ KHAI MẠC
LỄ HỘI HOA ĐÀO
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
GIAO LƯU NHẢY ĐƯỜNG PHỐ
VÀ HOẠT ĐỘNG NGÀY PINK DAY
GIAO LƯU HÁT SLI, LƯỢN
VÀ MÚA SƯ TỬ MÈO
DÂN TỘC NÙNG TÀY
GIAO LƯU CÁC CLB KHIÊU VŨ
QUỐC TẾ MỞ RỘNG
KHAI MẠC TUẦN LỄ VĂN HÓA
VÀ THỂ THAO XỨ LẠNG
SÂN KHẤU ĐƯỜNG
HÙNG VƯƠNG
TP. LẠNG SƠN
PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ
TRANG PHỤC CÁC DÂN TỘC LẠNG SƠN
PHỐ ĐI BỘ KỲ LỪA
HỘI HÁT SLI, LƯỢN VÀ THI LÀY CỎ
DÂN TỘC NÙNG, TÀY LẠNG
KHUÔN VIÊN
TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ
HOÀNG VĂN THỤ
BIỂU DIỄN VÕ THUẬT MÚA SƯ TỬ
VÀ LÂN RỒNG
CÔNG VIÊN CHI LĂNG
TP. LẠNG SƠN
LIÊN HOAN
DIỄN XƯỚNG CHẦU VĂN LẠNG SƠN
ĐẾN CỬA SÔNG
TP. LẠNG SƠN
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
NHÂN LỄ HỘI KỲ CÙNG
ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG
TP. LẠNG SƠN
DƯƠNG
LỊCH
THÁNG THÁNG 01/2023 THÁNG 02/2023 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
NGÀY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ÂM
LỊCH
THÁNG THÁNG CHẠP THÁNG GIÊNG
NGÀY 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
HOẠT
ĐỘNG
DU LỊCH
THƯƠNG
MẠI
HỘI CHỢ TẾT MAILAND HĐ
CÁC ĐỊA BÀN KHÁC
TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
CUỘC THI "HƯƠNG SẮC ẨM THỰC
XỨ LẠNG" MỞ RỘNG
MAILAND HOÀNG ĐỒNG
TOUR DU LỊCH LẠNG SƠN MAILAND HĐ
CÁC ĐỊA BÀN KHÁC
LỄ HỘI ĐỒNG ĐĂNG ĐỒNG ĐĂNG
LỄ HỘI TAM THANH TP.LẠNG SƠN
LỄ HỘI ĐỀN KỲ CÙNG - TẢ PHỦ TP.LẠNG SƠN
DƯƠNG
LỊCH
THÁNG THÁNG 01/2023 THÁNG 02/2023 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
NGÀY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ÂM
LỊCH
THÁNG THÁNG CHẠP THÁNG GIÊNG
NGÀY 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
HOẠT
ĐỘNG
HƯỞNG
ỨNG
HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM
Triển lãm sách, triển lãm
giới thiệu Di sản văn hóa
Lạng Sơn, triển lãm giới
thiệu quảng bá du lịch
Lạng Sơn
MAILAND
HOÀNG ĐỒNG
THI VẼ TRANH HOA ĐÀO
TRAO GIẢI
ĐUA BÈ MẢNG TRÊN SÔNG KỲ CÙNG SÔNG KỲ CÙNG
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ (kết nối không gian trung tâm hội chợ triển lãm, đường Trần Đăng Ninh với hoạt động phố Kỳ Lừa)
GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI MÙA XUÂN NĂM 2023 (Các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh) NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC
THỂ THAO TỈNH
REGISTRATION TO ATTEND